Day: May 19, 2020

FIRING LINE: Manyanita

By Robert B. Roque, Jr. Sa kultura ng bansang Mexico na nakaimpluwensya rin nang husto sa Pilipinas noong panahon ng Kastila, ang salitang manyanita ay