Day: June 2, 2020

FIRING LINE: Tamang Desisyon

By Robert B. Roque, Jr. Buong puso tayong sumasang-ayon sa desisyon ng gobyerno na huwag munang payagan na pumasok ang mga estudyante at magsagawa ng